โซลูชันเพื่อการสื่อสารให้เข้าถึง

แบรนด์ของคุณ

WeCARE © 2018. All rights reserved. |

  • Facebook - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle

ติดต่อเรา

152 อาคารชาร์เตอร์สแควร์ ชั้น 20

ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

+66 62 348 8815

WeCARE connects with your audience on social media across every region

SOCIAL MEDIA MANAGEMENT

Your business can connect with local customers

on social media platforms in any language

All-in-one solution for online networking platforms management comes at your convenience. WeCARE Social Media Management offers premium social media integration package to help improve image and reputation for your brands, from Facebook to LinkedIn, Instagram or Twitter in multilingual language development strategy.

Generate and localize your social media platforms to grow your business

WeCARE SOCIAL creates and mirrors your social media accounts for each of your target local markets. Put your feet up while WeCARE manages and responds in local language to the communications and interactions that result, and report back via your platform.

Customize your workflows
Deliver and act on customer feedback
Smoothen the implementation process

Easy setup workflows from WeCARE to channel feedback requests to members of your team, such as quotation requests or other inquiries tailor-made to your workflows

With WeCARE, you get customer intelligence analytics packaged into reports, helping you to enhance your product and service offering for other territories.

WeCARE is designed to be flexible and customizable. It requires little-to-none effort to set up with technical support. WeCARE owns the capacity to fit your multilingual support needs.

Let's discuss how WeCARE can help